univ.mag. Željko Rotim, dr.med.dent.

Rođen u Vukovaru, odrastao u Iloku, Stomatološki fakultet je završio u Zagrebu. Predsjednik je Hrvatskog društva za estetiku lica Hrvatskog liječničkog zbora. Magistrirao je na poslijediplomskom specijalističkom studiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, na Zavodu za Oralnu kirurgiju. Posebno područje interesa je estetika lica, estetska stomatologija i implantologija. Zaposlen je u svojoj privatnoj ordinaciji od 1992. godine. Savjetnik je ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dužnosnik je Hrvatske komore dentalne medicine, u kojoj je predsjednik Povjerenstva za suradnju sa osiguravajućim društvima. Obavljao je dužnosti: posebnog savjetnika ministra zdravlja Republike Hrvatske za djelatnost dentalne medicine, predsjednika Nacionalnog Povjerenstva za dentalnu medicinu, predsjednika Upravnog vijeća poliklinike Zagreb, člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

TEMA PREDAVANJA:

Uloga i značaj Hrvatskog društva za estetiku lica (HDEL) Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)